PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.11.2011 59/11/OPRH/PPA Miroslav Šlenc Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 59/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 144,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 59/11/OPRH 08.09.2016 -