PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.11.2011 TT00117/2011/PPA Roľnícke podielnické družstvo Prašník Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00117
Dokument SCAN

Dokument TEXT
575 108,02 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00117 23.10.2013