PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.11.2011 PR00016/2011/PPA CIMBAĽÁK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00016
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1.255.674,15 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00016 14.05.2014