PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.11.2011 2925/11/2011/PPA HUMENSKÁ MLIEKAREŃ, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2835/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 657 857,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2925/11 18.09.2013