PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 2900/11/2011/PPA Poľnohospodárske výrobné družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2900/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
41 405,82 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2900/11 1.7.2015 -