PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 2719/11/2011/PPA AGRO-RUDNO, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2719/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
32 897,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2719/11 16.05.2016 -