PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 24.11.2011 62/11/OPRH/PPA Ryba Košice spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 62/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
500 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 62/11/OPRH 07.06.2016