PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 24.11.2011 ZV01122/PPA AGRO RÁTKA – S, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. ZV01122
Dokument SCAN

Dokument TEXT
99 992,57 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01122 02.11. 2016