PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.11.2011 65/11/OPRH/PPA AGROHONT DUDINCE, družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 65/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
83 148,00 MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 65/11/OPRH 29.08.2016 -