PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.11.2011 TN00441 Obec Vaďovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00441
Dokument SCAN

Dokument TEXT
150 545,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00441 11.05.2015