PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.11.2011 2722/11/2011/PPA Roľnícke družstvo \" Vrátno \", Hradište pod Vrátnom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2722/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
17 365,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2722/11 01.07.2016