PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.11.2011 3/2011 EUROMILLS-TRADE, a. s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2011 na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb pre rok 2011, uzavretej dňa 11.04.2011
Dokument SCAN

Dokument TEXT
4 558 950 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 3/2011 Zmluva končí splnením predmetu zmluvy v súlade s článkom 1 zmluvy.