PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.12.2011 KE00143-PPA-2011 AGROCES, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00143
Dokument SCAN

Dokument TEXT
127 325,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. KE00143 30.01.2014 -