PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 ZV01176/PPA Viktor Hegedüš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01176
Dokument SCAN

Dokument TEXT
16102,17 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01176 5.7.2016