PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 06.12.2011 2574/11/2011/PPA AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2574/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
24 384,25 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2574/11 16.5.2016