PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.12.2011 Dodatok č.5-2011 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k zmluve o pripojení č. B0853188
Dokument SCAN

Dokument TEXT
89,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 8.11.2013 MT bude slúžiť GR PPA – 1ks