PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.12.2011 2679/11/2011/PPA AGROMYŠĽAN, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2679/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2679/11 04.04.2016