PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.12.2011 TT01186 Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01186
Dokument SCAN

Dokument TEXT
57 792,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT01186 22.02.2015 -