PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.12.2011 TN00290 Združenie obcí subregión Pod Bradlom Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1 TN00290
Dokument SCAN

Dokument TEXT
70 752,78 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00290 01.07.2016 -