PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.12.2011 PR00168-PPA-2011 TATRA-AGROLEV, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00168
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 445 038,31 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00168 31.07.2014 -