PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.12.2011 5300053 OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300053
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 503 920,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.3 k zmluve č. 5300053 1.6.2015 -