PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.12.2011 1300016 OBČIANSKE ZDRUŽENIE Jánska Dolina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300016
Dokument SCAN

Dokument TEXT
35 456,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300016 5 rokov od vydania rozhodnutia -