PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.12.2011 4/2011 AXASOFT, a.s. Zmluva č.4/2011 o vytvorení počítačového programu dodávka úpravy systému IACS pre rok 2011.
Dokument SCAN

Dokument TEXT
812 716,13 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy 31.3.2012 23/2011/VO – IACS