PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.12.2011 NR01287 Chovmat F.U., s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01287
Dokument SCAN

Dokument TEXT
79 642,52 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01287 11.12.2016 -