PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.12.2011 ZV00395 Agrodružstvo ČABRAD Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00395
Dokument SCAN

Dokument TEXT
MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č . ZV00395 28.01.2014 -