PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.12.2011 TT01472/PPA EUROAGRO SENICA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01472
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 788,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.TT01472 19.12.2016 -