PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.12.2011 8000011/PPA Obec Horná Potôň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000011
Dokument SCAN

Dokument TEXT
33 450,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000011 5 rokov od vydania rozhodnutia -