PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.12.2011 8000008/PPA Obec Potônske Lúky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000008
Dokument SCAN

Dokument TEXT
43 899,25 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000008 5 rokov od vydania rozhodnutia