PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.12.2011 0542008 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie Širočina“ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0542008
Dokument SCAN

Dokument TEXT
38 975,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0542008 13.12.2016 -