PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.12.2011 1046/PRV Družsto podielnikov „Biodružstvo“ Smilno Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1046/PRV
Dokument SCAN

Dokument TEXT
137 111,63 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. 1046/PRV 07.11.2011