PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.12.2011 ZV01549/PPA Spoločné roľnícke družstvo Nenince Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01549
Dokument SCAN

Dokument TEXT
432 446,62 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01549 14.12.2016 0