PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.12.2011 Dohoda č.14-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatokov k zmluve o pripojení
Dokument SCAN

Dokument TEXT
54,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 21.12.2013