PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 ZV01560/PPA Vojtech Ádám Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01560
Dokument SCAN

Dokument TEXT
183 055,26 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01560 07.07. 2016 -