PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.07.2011 2/2011/PPA J&T BANKA, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2/2011
Dokument SCAN

Dokument TEXT
0,- MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Deň nasledujúci po zverejnení dodatku doba neurčitá -