PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 PR01352/PPA STRUO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01352
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 970,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01352 12.07.2016 0