PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 ZV01605/PPA Ďurica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01605
Dokument SCAN

Dokument TEXT
82 285,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01605 28.06.2016 0