PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.07.2011 TN00110 JAVORINA AKB s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00110
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 161 443,67 MPRV 28.07.2014 Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00110 28.07.2014 -