PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.07.2011 PR00415 Pozemkové spoločenstvo Urbárna obec Veľká Lesná Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00415
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00415 13.05.2014