PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 217/1921-1/2010 FOREST - SERVIS O poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
Dokument SCAN

Dokument TEXT
8 925,00 MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava - - -