PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.08.2011 NR00596 Zoltán Csikesz – FAMILY INVESTMENTS, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00596
Dokument SCAN

Dokument TEXT
71 167,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR00596 04.03.2015 -