PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.08.2011 0500015/PPA Obec Tesárske Mlyňany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015
Dokument SCAN

Dokument TEXT
41 635,18 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500015 5 rokov po podpise zmluvy -