PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.06.2011 Dohoda č. 01/2006 ÚKSÚP Dodatok č. 5 k Dohode o delegovaní činností č. 1/2006 uzavretej dňa 26.05.2006
Dokument SCAN

Dokument TEXT
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po dni jeho zverejnenia Nie je stanovený