PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.08.2011 2276/11/2011/PPA Ing. Katarína Tančinová Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2276/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
100 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 k záložnej zmluve č. 2276/11 17.02.2015 0