PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 KE00260 Cyril Motyka CENTRUM Motyka – Orbán Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00260
Dokument SCAN

Dokument TEXT
91 450,13 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00260 19.04.2015 -