PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 Dohoda č. 01/2008 VÚPOP Dodatok č. 5 k Dohode o delegovaní činností č. 01/2008 uzatvorenej dňa 27.2.2008
Dokument SCAN

Dokument TEXT
268 042,68 po dni jeho zverejnenia počas trvania Dohody