PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 TT01482 AgroEnergo, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01482
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 975,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 24.7.2016 -