PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.08.2011 ZV00782/2011/PPA Pomoc vidieku – záujmové združenie občanov Dodatok č.13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00782
Dokument SCAN

Dokument TEXT
66 807,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00782 15.05.2015