PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.08.2011 NR00580/2011/PPA LESPOL, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00580
Dokument SCAN

Dokument TEXT
115 578,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00580 21.12.2014