PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 ZV01558/PPA AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01558
Dokument SCAN

Dokument TEXT
484 148,67 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.ZV01558 10.08.2016 0