PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 KE01206/PPA AKRON a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01206
Dokument SCAN

Dokument TEXT
480 412,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01206 14.08.2016 -